Albach Diamant 2000 är en unik flismaskin byggd utan kompromisser.

Den har mycket hög produktion och innovativ teknik.


Sunnerby Jord & Skog AB

Holkaryd Norrgård 3
576 97 VRIGSTAD

Per Carlsson
E-post: per@albach.se
Telefon: 0733 56 73 88